Home > Apps > Medical > Bra Liv nära
Bra Liv nära APK

Bra Liv nära

Size:69M

0.0

- 50000+ Installs -

Promotional Video / Screenshot of Bra Liv nära

  • Bra Liv näraScreenshot
  • Bra Liv näraScreenshot 1
  • Bra Liv näraScreenshot 2

Description of Bra Liv nära

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du snabbt och säkert kan träffa legitimerad personal från Vårdcentralerna Bra Liv, var du än befinner dig. Med vår app kan du få medicinska konsultationer, uppföljningar och andra typer av vårdsamtal direkt i din smartphone eller platta.

Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid, och boka den tid som passar dig. Logga in med mobilt bank-ID och invänta ditt videobesök, hemma, på jobbet eller semestern.

Videobesöket fungerar som ett komplement till fysiska besök och telefonsamtal med din vårdcentral. Det finns många åkommor som med fördel kan skötas via appen utan en fysisk undersökning. Om inte din ordinarie vårdgivare finns tillgänglig här så kan du sköta sådant som inte kräver kontinuitet via Bra Liv nära.Good Life close is a service for you where you can quickly and securely meet qualified personnel from health centers Good Life, wherever you are. With our app you can get medical consultations, follow-ups and other types of care calls directly on your smartphone or plate.

You can always log in to the app to see the next available time, and book a time that suits you. Log in using mobile banking ID and wait for your video visit, at home, at work or on holiday.

Video The visit serves as a complement to physical visits and phone calls with your GP. There are many disorders that may advantageously be operated by application without a physical examination. Unless your regular caregiver is available here so you can take care of things that do not require continuity through the Good Life close.

Read more

More Information Of Bra Liv nära

lable: Medical - Apps Current Version:3.46.0 Publish Date:2022-03-08 Developer:Vårdcentralerna Bra Liv

User Reviews

0
REVIEWS:0

What's new with you? Please tell everyone.

Post