Home > Apps > News & Magazines > INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes
INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes APK

INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes

Size:14M

4.2

- 500000+ Installs -

Promotional Video / Screenshot of INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes

  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 1
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 2
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 3
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 4
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 5
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 6
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 7
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 8
  • INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport BiznesScreenshot 9

Description of INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes

NOWA Aplikacja Interia to najnowsze newsy, informacje, wiadomości, wydarzenia i fakty z portalu Interia.pl oraz wiele przydatnych dodatków 📰.

W najnowszej wersji aplikacji odświeżono jej wygląd📱 oraz dodano nowe, przydatne funkcje jak nową nawigację (tab bar), tryb ciemny czy możliwości odsłuchania artykułu.

Najważniejsze i najciekawsze wiadomości lokalne z Polski i z zagranicy. Bogate w treści są też kategorie sport, biznes, gospodarka, informacje ze świata motoryzacji oraz ze świata nowych technologii, gier, muzyki i filmu oraz opinie ekspertów i specjalne działy dla kobiet oraz mężczyzn. W naszej aplikacji nie brakuje również kategorii plotki oraz rozrywka. Jedna aplikacja, by być na bieżąco tu i teraz🌍

Fakty, wiadomości i opinie to nie wszystko. W aplikacji znajdziesz też dodatki:, alert smogowy, notowania giełdowe, horoskop, repertuar kin, bardzo łatwo dostępne z dolnego menu tab bara.

Sprawdź, dlaczego warto korzystać z aplikacji Interia:

Wszystkie treści z portalu Interia.pl

● Wydarzenia – najważniejsze informacje z kraju i ze świata

● Najpopularniejsze – aktualne, najbardziej popularne informacji w portalu Interia

● NOWE! Najnowsze – skrót do najnowszych informacji, które właśnie pojawiły się na Interii

● Biznes – informacje gospodarcze i biznesowe, kursy walut i notowania spółek giełdowych

● Sport – wszystkie wiadomości sportowe, relacje na żywo i wyniki

● Motoryzacja – recenzje samochodów, wiadomości ze świata motoryzacji, rajdy i sporty motorowe,

● Nowe Technologie - prezentacje i testy sprzętu, recenzje telefonów i notebooków oraz ciekawostki technologiczne

● Gry - gry na komputery PC, konsole Xbox i Playstation i smartfony Android i iOS, recenzje i nowości

● Kobieta – przydatne porady dotyczące zdrowia, urody i mody oraz spraw uczuciowych i rodzinnych

● Facet - lifestyle prawdziwego mężczyzny. Dziewczyny, gadżety, militaria i inne męskie zajawki

● Film – informacje o premierach, recenzje filmów, Oskary i wiadomości z branży filmowej

● Muzyka – koncerty, nowości wydawnicze i informacje o artystach, recenzje płyt

● Seriale - informacji o ulubionych telewizyjnych produkcjach

●Plotki – show-biznes na językach, newsy z prywatnego i zawodowego życia celebrytów

● Styl – ciekawostki, porady i interesujące historie

● Gotowanie - przepisy kulinarne i przydatne porady dietetyczne

Najważniejsze wydarzenia

Poinformujemy cię, kiedy wydarzy się coś ważnego. Najważniejszy news, dostaniesz na ekranie jako pierwszy! Będzie on specjalnie oznaczony, żeby nikomu nie umknął uwadze. Podczas ważnych wydarzeń, zarówno politycznych, społecznych czy sportowych, w specjalnym bloczku zaprezentujemy najciekawsze wiadomości.

Opcja powiadomień

Chcesz być zawsze na bieżąco? Włącz opcję powiadomień, dzięki której zawsze będziesz wiedział, gdy wydarzy się coś ważnego.

Dostosuj aplikację do swoich potrzeb

W ustawieniach aplikacji możesz włączyć lub wyłączyć kategorie z wiadomościami, informacjami i newsami, które chcesz oglądać a także ustawić ich kolejność. Do tego możesz wybrać jasny lub ciemny motyw oraz rozmiar czcionki.

Komentuj i dziel się newsami ze znajomymi

Każdy artykuł możesz skomentować i brać udział w gorących dyskusjach. Jeżeli chcesz się podzielić znalezioną wiadomością ze znajomymi wystarczy, że dotkniesz przycisk „Podziel się” aby udostępnić link do materiału.

Tryb ciemny

Dark mode - czytaj informacje z kraju i ze świata wygodnie w nocy. Dbaj o wzrok i oszczędzaj baterię swojego smartfona. Włącz go na stałe, jak Ci się spodoba.

Czytaj artykuł

Jesteś w biegu? Jedziesz do pracy i nie możesz odczytać nowego newsa czy ciekawego wywiadu? Teraz jednym tapnięciem odsłuchasz każdy artykuł w aplikacji!

Najlepsza prognoza pogody ☀️

Pogoda na 120 godzin lub 45 dni, zaprezentowana w atrakcyjnym bloczku.

Pobierz aplikację Interia i bądź zawsze na bieżąco. NEW Interia Application is the latest news, information, news, events and facts from the Interia.pl portal as well as many useful additions 📰.

In the latest version of the application, its appearance has been refreshed and new, useful functions have been added, such as new navigation (tab bar), dark mode and the possibility of listening to the article.

The most important and interesting local news from Poland and abroad. The categories: sport, business, economy, information from the automotive world and the world of new technologies, games, music and film as well as expert opinions and special sections for women and men are also rich in content. Our app also includes the gossip and entertainment categories. One app to stay updated here and now🌍

Facts, news and opinions aren't enough. In the application you will also find extras :, smog alert, stock quotes, horoscope, movie listings, very easily accessible from the bottom tab bar menu.

Check why you should use the Interia application:

All content from the Interia.pl portal

● Events - the most important information from the country and the world

● Most Popular - up-to-date, most popular information on Interia

● NEW! Latest - a shortcut to the latest information that has just appeared on Interia

● Business - economic and business information, exchange rates and quotes of listed companies

● Sports - all sports news, live coverage and scores

● Automotive - car reviews, news from the automotive world, rallies and motor sports,

● New Technologies - equipment presentations and tests, reviews of phones and notebooks as well as technological curiosities

● Games - games for PC, Xbox and Playstation consoles, Android and iOS smartphones, reviews and news

● Women - Useful advice on health, beauty, fashion, and affection and family matters

● Guy - the lifestyle of a real man. Girls, gadgets, military and other male snares

● Film - Information about premieres, movie reviews, Oscars and news from the film industry

● Music - concerts, new releases and information about artists, album reviews

● Series - information about your favorite TV productions

● Rumors - show business in languages, news from the private and professional life of celebrities

● Style - trivia, tips and interesting stories

● Cooking - recipes and useful diet tips

Highlights

We will inform you when something important happens. The most important news, you'll get on the screen first! It will be specially marked so that no one can miss it. During important events, whether political, social or sports, we will present the most interesting news in a special block.

Notification option

Do you want to be always up to date? Enable the notification option so you will always know when something important happens.

Adapt the application to your needs

In the application settings, you can enable or disable categories with news, information and news that you want to watch, and set their order. For this you can choose a light or dark theme and font size.

Comment and share news with your friends

You can comment on each article and participate in heated discussions. If you want to share the found message with your friends, just touch the "Share" button to share the link to the material.

Dark Mode

Dark mode - read information from the country and the world comfortably at night. Take care of your eyesight and save your smartphone's battery. Turn it on permanently as you like.

Read article

Are you on the run? Are you going to work and you can't read new news or interesting interview? Now you can listen to every article in the app with one tap!

Best weather forecast ☀️

Weather for 120 hours or 45 days, presented in an attractive block.

Download the Interia app and stay up to date.

Read more

More Information Of INTERIA Wydarzenia Pogoda Sport Biznes

lable: News & Magazines - Apps Current Version:4.2.24 Publish Date:2021-08-05 Developer:INTERIA.PL

User Reviews

2.9
REVIEWS:131
5
4
3
2
1

What's new with you? Please tell everyone.

Post
Tomasz Krawiec 2018-11-28

13
Every time I tried to read some news the app crashed multiple times. The farer from the top the worse it worked. Starting from Moto it crashed on every single article !! Shame, shame, shame... !!!
Krwawy Chomik 2020-05-19

8
This is THE BEST service with polish news. THe only thing I miss in this service, and Google News has it , is the ability to remove news in which you are not interested, but this is a minor problem
Thomas Rogozik 2019-03-13

8
Brak możliwości komentarzu przez aplikację w niektórych artykułach, gdy na stronie www taka możliwość jest dostępna.
L W 2016-11-06

6
Nie wyświetla komentarzy Wszystko inne pracuje bez zastrzeżeń. Komentarze jednak są niewidoczne. Nie ma możliwości ich przejrzenia.
M. A. 2019-06-14

4
best news app
Elzbieta Ulazka 2019-06-15

4
good for news from Polanf
A Google user 2012-10-04

4
Świetna aplikacja Zero problemów, aplikacja o niebo lepsza niż wp.pl... Ale cóż. Łatwa, intuicyjna i prosta. Proszę niech autorzy nie kombinują, bo mogą zepsuć coś co jest perfekcyjne!!
DanutaWnek Wnek 2020-07-22

4
Takes very long time to open, before the change was much better.
robert kwiatkowski 2019-06-16

3
jedyne obiektywne wiadomosci - najlepsze w necie
A Google user 2013-03-20

3
Pomimo nietypowego sprzetu dziala swietnie!