Home > Apps > Auto & Vehicles > Qenteken - Kenteken Opzoeken
Qenteken - Kenteken Opzoeken APK

Qenteken - Kenteken Opzoeken

Size:Varies with device

4.3

- 100000+ Installs -

Promotional Video / Screenshot of Qenteken - Kenteken Opzoeken

 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 1
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 2
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 3
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 4
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 5
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 6
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 7
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 8
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 9
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 10
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 11
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 12
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 13
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 14
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 15
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 16
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 17
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 18
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 19
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 20
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 21
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 22
 • Qenteken - Kenteken OpzoekenScreenshot 23

Description of Qenteken - Kenteken Opzoeken

Kenteken check? Met de uitgebreide informatie van Qenteken, met onder meer de waarde van de auto, een controle van de kilometerstand, veel voorkomende afkeur punten, een overzicht van het aantal en soort eigenaren en nog veel meer, kan een hoop ellende besparen. De waardevolle basis informatie is gratis voor iedereen beschikbaar.

Bijna tweederde (65%) van de kopers van een tweedehands auto zegt te onderhandelen over de prijs. Qenteken-app geeft de koper de juiste kennis om de onderhandeling met de verkoper aan te gaan.

Ook de particulier die zijn auto voor een eerlijke prijs wil inruilen of verkopen heeft met Qenteken een stevige basis in handen. Door het rapport kan worden aangetoond dat de vraagprijs op feiten is gebaseerd en dus redelijk is.

Met de premium rapport krijgt u nog eens inzicht in vele andere onderdelen zoals het Tellerstand registratie, Waardebepaling, Eigenaren historie, NAP check, WOK schadeverleden, APK geschiedenis, Terugkerende reparatiepunten en Reparatiegeschiedenis. Dit kan de potentiële autokoper vele duizenden euro’s besparen, en kost maar liefst € 3,99

Met deze Kenteken app krijgt u meer te zien. U krijgt niet alleen de basis RDW informatie, maar ook aanvullende informatie zoals kenteken indicatie die gebaseerd is op gegevens vanuit RDW. De gegevens zijn niet alleen bestemd voor auto's, ook voor motoren en scooters kunt u terecht bij deze Kenteken App. U krijgt gedetailleerde informatie, fotos, autohistorie, apk geschiedenis, km historie, schadeverleden en nog veel meer.

Wilt u een notitie plaatsen bij een kenteken? Geen probleem! U kunt bij elke opgezochte kenteken een notitie plaatsen. Ook kunt u een kenteken toevoegen aan favorieten.

U kunt makkelijker uw geschiedenis doorzoeken: U kunt zoeken op kenteken, model, info, bouwjaar, eigen notitie.

Ook heeft o.a. inzicht in het volgende:

- Basis RDW kenteken registratie.

- Aanvullende kenteken informatie.

- Technische specificatie.

- NAP indicatie (kilometerindicatie)

- kenteken check

- Kenteken gegevens.

- Technische gegevens.

- Bandenmaat

- Steekmaat

- Waardecheck

- Inkoopprijs

- Verkoopprijs

- Waarde Auto

- Autowaarde

- Eigen dashboard

- Notitie bij kenteken

- Kenteken Duitsland

- Kenteken importeren

- Auto importeren

- Kenteken check

Trefwoorden: auto, motor, kenteken, rdw, apk, nummerbord, kmcheck, kmindicatie, zoeken, vind, oei, NAP, km, voertuig, dagwaarde, restwaarde, waarde, kosten, verzekering, steekmaatLicense plate check? With the extensive information from Qenteken, including the value of the car, a check of the mileage, frequent rejection points, an overview of the number and type of owners and much more, you can save a lot of trouble. The valuable basic information is available to everyone for free.

Almost two-thirds (65%) of used car buyers say they are negotiating the price. Qenteken app gives the buyer the right knowledge to enter into the negotiation with the seller.

The private individual who wants to trade in or sell his car for a fair price also has a solid basis with Qenteken. The report can demonstrate that the asking price is based on facts and is therefore reasonable.

With the premium report you will gain insight into many other parts such as the Meter reading registration, Valuation, Owner history, NAP check, WOK damage history, MOT history, Recurring repair points and Repair history. This can save the potential car buyer many thousands of euros, and costs a whopping € 3.99

With this License plate app you will see more. You will not only receive the basic RDW information, but also additional information such as license plate indication based on data from RDW. The data is not only intended for cars, you can also use this License Plate App for motorcycles and scooters. You will get detailed information, photos, car history, MOT history, km history, damage history and much more.

Would you like to add a note to a license plate? No problem! You can add a note to each number plate you searched for. You can also add a license plate to favorites.

You can search your history more easily: You can search by license plate, model, info, year of manufacture, own note.

Also has insight into the following:

- Basic RDW license plate registration.

- Additional license plate information.

- Technical specifications.

- NAP indication (kilometer indication)

- license plate check

- License plate data.

- Technical data.

- Tire size

- Pitch

- Value check

- Purchase price

- Selling price

- Value Auto

- Car value

- Own dashboard

- Note on license plate

- License plate Germany

- Import license plate

- Import car

- License plate check

Keywords: car, motorcycle, license plate, rdw, apk, number plate, km check, km indication, search, find, oops, NAP, km, vehicle, current value, residual value, value, costs, insurance, pitch measure

Read more

More Information Of Qenteken - Kenteken Opzoeken

lable: Auto & Vehicles - Apps Current Version:Varies with device Publish Date:2021-03-03 Developer:Qenteken

User Reviews

4.0
REVIEWS:26
5
4
2
1

What's new with you? Please tell everyone.

Post
Kelly Heijn 2016-10-31

4
KM indication is not accurate This app sais my car has driven above 225000 kilometers. While in fact my car is almost reaching the 170000 kilometers. So it is not accurate at all. Same goes with my dad his car. The app sais his car has driven 200000 while there is just above 180000 on the dahsboard. And this also counts for the car of my colleague. U need to fix this developer. Untill then only 2 stars.
Sameh Tabeb 2020-06-03

3
It is worse than writing a letter, a failed program and not worth downloading
C. Schulz 2017-12-29

3
Doet het meestal niet. Wel de reclames maar niet de app.
H Bangurabanks 2019-04-27

2
great app, real information.
ww dwatrzypiecpiec 2020-06-21

2
Good friendly application
russian countryhuman 2020-04-23

1
Mijn allereerste kenteken app waarmee ik veel gestolen import electrische auto\'s heb kunnen na checken.
Joram 2016-09-19

1
Fout 552 Geeft geen informatie aan alleen een foutmelding
Jesse van de Leensel 2016-09-21

1
Waardeloos Wat een kut app, heeft net een update gehad, en nu ben ik al m\'n geschiedenis kwijt van wat ik had opgezocht. Heeft het vaak fout ook nog, dingen zoals vermogen in pk, topsnelheden en bouwjaar...
Robert van de Weert 2016-09-24

1
Reclame en geschiedenis weg Vroeger was het een goede App maar hij is compleet verpest: full screen Reclame die ook nog herrie maakt en na grote updates is de geschiedenis steeds weg. Ik stap over op een andere.
bladie bloe 2019-05-11

0
fijne app. wel reclame. maar een overzicht van relevante gegevens bovenaan