Home > Apps > Communication > WP Poczta
WP Poczta APK

WP Poczta

Size:15M

4.6

- 1000000+ Installs -

Promotional Video / Screenshot of WP Poczta

  • WP PocztaScreenshot
  • WP PocztaScreenshot 1
  • WP PocztaScreenshot 2
  • WP PocztaScreenshot 3
  • WP PocztaScreenshot 4

Description of WP Poczta

WP Poczta to bezpłatna i łatwa w obsłudze aplikacja pocztowa.

Przejrzysty układ i wygląd aplikacji pozwala sprawnie wykorzystywać wszystkie funkcjonalności WP Poczty.

Teraz możesz błyskawicznie odbierać maile dzięki powiadomieniom push, czytać wiadomości i odpowiadać na nie w trybie online i offline, a także szybko przeszukać wszystkie foldery poczty.

Aplikacja WP Poczta to także:

✅ Segregatory – Twoje wiadomości są sortowane na kategorie (Oferty, Społeczności, Zakupy), dzięki czemu skrzynce odbiorczej panuje porządek.

✅ Kontakty – w aplikacji masz dostęp do wszystkich adresów – zarówno ze skrzynki pocztowej, jak i z telefonu.

✅ Galeria załączników – w łatwy sposób możesz odnaleźć, przejrzeć i udostępnić swoje pliki.

✅ Konwersacje - wszystkie wiadomości o danym temacie znajdują się w jednej konwersacji, w porządku chronologicznym.

✅ Fiszka płatności - zawiera najważniejsze informacje o Twojej fakturze, a za pomocą usługi Płacę z WP możesz szybko opłacić swoje rachunki z każdego miejsca na świecie.

✅ Fiszka przesyłkowa - pozwoli Ci w prosty sposób monitorować status Twojej przesyłki w Paczkomatach, wszystkie niezbędne informacje będą widoczne na głównym ekranie aplikacji, bez konieczności otwierania konkretnej wiadomości.

✅ Konta zewnętrzne - od teraz możesz podpiąć dowolne konto zewnętrzne przez WP Pocztę na komputerze. Dodane konto będzie widoczne w aplikacji jako jeden z folderów. Możesz dowolnie przenosić, usuwać i edytować maile między dodanymi kontami. Podepnij swoje konto o2, Gazeta, Onet, Gmail, Interia lub inne, które posiadasz.

Aplikacja WP Poczta to bezpłatny i dedykowany klient dla usług pocztowych www.poczta.wp.pl 💪

Masz uwagi lub sugestię? Zapraszamy do kontaktu z nami, napisz na adres aplikacje-poczta@wp.pl 💪WP Mail is a free and easy-to-use email application.

The clear layout and appearance of the application allows for efficient use of all the functionality of the WP Mail.

Now you can receive emails instantly via push notifications, read and respond to them online and offline, and quickly search all your mail folders.

WP Mail application is also:

✅ Binders - Your messages are sorted into categories (like Promos, Social, Shopping), so your inbox neat and tidy.

✅ contacts - in your application you have access to all addresses - both from the mailbox, and from the phone.

✅ Gallery attachments - you can easily find, view and share your files.

✅ Conversation - all messages about a given topic can be found in the same conversation, in chronological order.

✅ fiche payment - contains the most important information about your invoice, and by using Pay with WP can quickly pay their bills from anywhere in the world.

✅ fiche parcel post - will allow you to easily monitor the status of your shipment Paczkomaty, all the necessary information will appear on the main screen of the application, without opening a specific message.

✅ External Accounts - now you can hook up any external account by WP Mail on your computer. Added account will appear in the application as one of the folders. You can move, delete, and edit e-mails between accounts added. Hook your account o2, Newspaper, Yahoo, Gmail, or other Interia have.

WP Mail application is free and a dedicated client for postal services www.poczta.wp.pl 💪

You have a comment or suggestion? We invite you to contact us, please email aplikacje-poczta@wp.pl 💪

Read more

More Information Of WP Poczta

lable: Communication - Apps Current Version:2.4.2 Publish Date:2021-08-18 Developer:Wirtualna Polska Media S.A.

User Reviews

6.7
REVIEWS:159
5
4
3
2
1

What's new with you? Please tell everyone.

Post
Kacper 2020-06-13

30
Application really poor in functions and sometimes after updates even more bugged than before. Still better than nothing but it can be dangerous for my nerves.
Maciej Wolaniecki 2020-06-13

18
App\'s fine. I could not find the option to create a new email.
Anna OG 2019-07-29

17
In general very usueful as you don\'t need to log in Through www and has a good syncronization, but some features not friendly for the user i.e. related e-mail linked in a way that it is difficult to see the last e-mail and be sure you reply to this one, or search engine not always working. Blocking some messages to particular address, no option to reset propozed address
Jakub Daroszewski 2020-06-23

16
Not able to open web links from emails through the app, reported it but had bo answer for weeks
Wincenty Eugeniusz Leroizki 2020-10-04

14
Too many ads spamming my inbox, cannot find what I\'m looking.
karolina janiak 2020-12-16

12
I have problem open any pdf doc and i cant sent aby pdf doc or pictures.
Gabriel Aidamenbor 2021-01-02

8
A quick and easy way to access your messages
mariusz ellmann 2020-12-11

8
Very nice loads of information , handy and useful
Bert Bertnard 2020-05-12

8
Easy and helpful
Joanna Kuras 2020-11-02

8
You cannot search for emails, the app will only show results from within the latest emails not all your emails. Have to log in via website to search for a needed email.